Hãy để Silver Lining Immigration  
  đồng hành cùng cuộc   
  sống mới của gia 
  đình bạn tại Canada 

Silver Lining Immigration Inc. sẽ là người bạn đồng hành tin cậy cho cá nhân và gia đình bạn tại Canada nhằm giảm thiểu tối đa những khó khăn cho cuộc sống mới. Bên cạnh đó, là thành viên của Hiệp hội tư vấn định cư Canada (Regulated Canadian Immigration Consultant & Regulated Canadian Immigration Consultant), Silver Linining Immigration nắm rõ chính sách, quy trình cũng như cập nhật kịp thời những thay đổi về thủ tục định cư giúp xúc tiến quá trình làm hồ sơ của cá nhân và gia đình bạn nhanh chóng và thuận lợi.

> Visa làm việc tại Canada

 

> Tư vấn du học

 

> Bảo lãnh đoàn tụ gia đình

 

> Đầu tư

Dịch vụ hỗ trợ:

© 2018 by Silver Lining Immigration Inc.

 

Silver Lining Immigration Inc.

info@newmigration.com

Tel: 1 (204) 615-7766

Fax: 1 (204) 615-7765

441-100 Innovation Dr.

Winnipeg, MB R3T 6G2

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • WeChat-Logo-2015
  • kakaolink_btn_medium

Copyright © 2021 Silver Lining Immigration Inc. All rights reserved. 

 

This web site is published and maintained by Silver Lining Immigration Inc. Unless otherwise indicated, all text and other information on this website are intellectual property of Silver Lining Immigration Inc.